ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ്, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇന്ന് കളിക്കില്ല | Juventus vs Fc Barcelona

Juventus vs Fc Barcelona UEFA champions league 28/10/20ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളിക്കില്ല! Camisetas Olympique de Lyon Queda muy biencamisetas de